Maak een eerste afspraak Ik heb een spoedgeval 024 378 77 44
MENU

NIPT per 1-4-2023

22-03-2023

Vanaf 1 april 2023 valt de NIPT onder het reguliere programma prenatale screening. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage meer betaald hoeft te worden van 175 euro en dat er geen verplichte deelname meer is aan de TRIDENT studie. Bij ...

Lees meer

Wetswijziging: automatisch gezag bij erkenning van de baby

01-02-2023

Per 1 januari 2023 heeft een belangrijke wetswijziging plaatsgevonden. Vanaf die datum krijgt een ouder automatisch gezag over het kind bij erkenning van de baby, ook wanneer het koppel niet gehuwd/-geregistreerd partner is. Dit geldt ...

Lees meer

HIP-studie

08-09-2022

Per direct doen wij mee aan de HIP-studie. Dit is een studie waarbij onderzoek wordt gedaan naar antistoffen tegen bloedplaatjes. Het betreft een extra bloedafname in de 27e week bij vrouwen die rhesus D of rhesus c negatief zijn. Vooraf zullen ju...

Lees meer

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren per 1 april 2017

08-09-2022

Vanaf vandaag, 1 april 2017, is er voor zwangeren in Nederland de mogelijkheid om te kiezen voor de NIPT voor screening op Down-, Edwards-, en Patausyndroom. Uit het bloed van de zwangere wordt het DNA van de ongeboren baby getest. Onderstaande li...

Lees meer

Wijziging hielprik per 1 januari 2017

08-09-2022

Per 1 januari 2017 wordt het hielprikonderzoek uitgebreid met onderzoek naar 2 bloedziekten; alfa- en bèta thalassemie. Voor meer informatie hierover en over de hielprik in het algemeen; klik op onderstaande link naar de site van ...

Lees meer

Niet verschijnen op een afspraak

08-09-2022

Graag jullie aandacht voor het volgende: De laatste tijd komt het helaas regelmatig voor dat zwangeren niet op een afspraak verschijnen zonder af te bellen. Dat is vervelend, omdat wij op jullie komst hebben gerekend en op dat moment iemand anders...

Lees meer

Echo’s in de zwangerschap

08-09-2022

Binnen de reguliere verloskundige zorg krijgt iedereen in principe 3 echo’s aangeboden; de eerste vroege echo rond 8 weken om te controleren of het hartje van de baby klopt, de tweede echo bij 10-11 weken om de uitgerekende datum vast te stellen...

Lees meer

Gynaecoloog in opleiding

08-09-2022

Enkele keren per jaar zal een gynaecoloog in opleiding uit het Radboud UMC een week bij onze werkzaamheden aanwezig zijn in het kader van zijn/haar opleiding. Dit om op de hoogte te zijn van elkaars werkzaamheden en zo de samenwerking tussen verlo...

Lees meer

Stagiaires verloskunde Academie Maastricht

08-09-2022

Ongeveer 2-3 keer per jaar zal een studente van de Academie Verloskunde Maastricht bij ons stage lopen. Afhankelijk van het leerjaar waarin zij zich bevindt, zal zij handelingen onder onze begeleiding en verantwoordelijk uitvoeren. U wordt hierove...

Lees meer

Wijzigingen in vergoeding prenatale testen per 1 januari 2015

08-09-2022

Per 1 januari moeten aanstaande ouders de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook als de vrouw ouder is dan 36 jaar. In sommige gevallen wordt het ver...

Lees meer